Thông báo v/v Nộp bảo hiểm y tế năm 2011 (đợt 2)

22/10/2011 13:12
Tags: thông báo,

 

Căn cứ luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 do Quốc hội ban hành;

Căn cứ quy định số 382/QĐ-ĐHM-CTCT  ngày 31/8/2011 của Viện Đại học Mở Hà nội về việc thu bảo hiểm y tế của sinh viên  năm học 2011-2012;

Căn cứ vào kết quả xét lên lớp năm học 2011 – 2012;

 

Khoa CNTT thông báo:

Các sinh viên (có danh sách kèm theo) được xét vớt lên lớp, ngừng học chưa nộp bảo hiểm y tế năm học 2011- 2012.

Yêu cầu:

-         Nếu sinh viên đã có thẻ BHYT đề nghị photo và nộp về VP CS2

-         Nếu sinh viên chưa có thẻ BHYT: Đăng ký và nộp tiền tại VP Khoa Cơ sở II (Nộp cho cán bộ trực VP).

o   Mức thu: 209.200đ (Hai trăm linh chín ngàn hai trăm đồng)

o   Thời gian: Từ 8g đến 11g00 ngày 27/10/2011

o   Địa điểm: VP Khoa Cơ sở II – 96 Định Công

o   Yêu cầu sinh viên khi đóng BH kiểm tra ngày sinh, giới tính vào danh sách nộp BH.

Khoa CNTT không giải quyết những trường hợp nộp muộn, sai thông tin. Đề nghị các chủ nhiệm lớp, cán bộ lớp đôn đốc sinh viên nộp BHYT theo đúng kế hoạch (DS sinh viên lọc trong cột địa chỉ của cả 2 sheet). Nếu đến ngày 1/11/2011, sinh viên nào chưa có thẻ BHYT sẽ phải dừng học theo quy định.

(7817 lần xem)