Thông báo Chương trình tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2016 - 2017

19/09/2016 15:02
Viện ĐH Mở HN thông báo Chương trình tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2016 - 2017 như sau:
Tags:

1. Thời gian: Từ 7h00 đến 11h30, các ngày 26 đến 29 tháng 9 năm 2016

2. Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT Huyện Thanh Trì - Hà Nội  (Ngõ 673 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)

3. Đối tượng: Sinh viên năm thứ nhất

4. Chương trình tuần sinh hoạt công dân - sinh viên

 
Ngày Thời gian Nội dung Thực hiện
26/9/2016 7h00 – 8h00 Tập trung sinh viên, ổn định tổ chức Ban tổ chức
8h00 - 8h15 Khai mạc chương trình Ban tổ chức
8h15 - 9h30

Bài 1:

 • Lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển Viện Đại học Mở Hà Nội
 • Chiến lược phát triển giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 • Công tác trọng tâm của Viện ĐH Mở HN năm học 2016-2017
Lãnh đạo Viện
9h30 – 9h45 Sinh viên học bài hát truyền thống Đoàn TN – Hội SV
9h45 – 11h30

Bài 2:

 • Phổ biến các Quy chế, Quy định về đào tạo đối với SV đại học hệ CQ
 • Phổ biến Quy chế Công tác sinh viên

Phòng Quản lý Đào tạo

Phòng Công tác CT&SV

27/9/2016 7h00 – 8h00 Sinh hoạt đầu giờ Đoàn TN – Hội SV
8h00 – 9h30

Bài 3:

Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; Phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế về vụ kiện của Philippinesđối với yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc.Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền  biên giới, biển, đảo Việt Nam…

Báo cáo viên

Bộ Ngoại giao
9h30 - 10h00 Sinh viên học bài hát truyền thống  Đoàn TN – Hội SV
10h00 – 11h30

Bài 4:

 • Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ CT khóa XII.
 • Nhiệm vụ, giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, sinh viên giai đoạn 2015-2020

Báo cáo viên

Học viện Báo chí tuyên truyền

28/9/2016 7h00 – 8h00 Sinh hoạt đầu giờ  
8h00 – 9h30

Bài 5:

 • Tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội, ANTT trên địa bàn Hà Nội, trong nước và quốc tế.
 • Pháp luật về phòng, chống tội phạm và các TNXH, phòng chống HIV/AIDS;Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; Pháp luật về ATGT;Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá… và các quy định này của TP Hà Nội.

Báo cáo viên

Công an Thành phố Hà Nội

9h30 - 10h00 Sinh viên học bài hát truyền thống  Đoàn TN – Hội SV
10h00 – 11h30

Bài 6:

 • Nội dung cốt lõi trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; KH phát triển KT-XH của đất nước giai đoạn 2016 - 2021.
 • Nội dung đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và KH hành động của Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Báo cáo viên,

Ban Tuyên giáo TW

29/9/2016 7h00 – 8h00 Sinh hoạt đầu giờ Đoàn TN – Hội SV
8h00 – 9h30

Bài 7:

Phổ biến nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của ngành giáo dục

Vụ Công tác HSSV – Bộ GD&ĐT

9h30 - 10h00 Sinh viên học bài hát truyền thống  Đoàn TN – Hội SV
10h00 – 11h30

Bài 8:

 • Chương trình công tác ĐTN - HSV năm học 2016-2017; mùa thi nghiêm túc, văn hóa ứng xử.
 • Mục đích, ý nghĩa,chế độ, chính sách cho SV tham gia hoạt động tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg.

Đoàn TN – Hội SV

Xem thêm:

 1. Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2016 - 2017
 2. Quyết định thành lập Ban tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” Năm học 2016 - 2017
(6134 lần xem)