Thông báo số 01 của BTC Lễ Khai giảng và Biểu dương TTSV năm 2016

29/09/2016 16:10
Thực hiện kế hoạch số 145/KH-ĐHM, ngày 15 tháng 9 năm 2016 về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2016 - 2017 và Biểu dương thành tích sinh viên năm học 2015 - 2016, Ban tổ chức thông báo:

Lễ khai giảng

Lễ khai giảng

Danh sách sinh viên nhận học bổng

Danh sách sinh viên nhận học bổng

Danh sách sinh viên đạt giải cấp viện

Danh sách sinh viên

Danh sách sinh viên

(21875 lần xem)