Thông báo thu bổ sung học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

03/10/2016 16:35
Khoa CNTT thông báo lịch thu học phí học bổ sung kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:

1. Đối tượng:

  • Hệ Đại học chính quy
  • Hệ Cao đẳng

2. Thời gian:

TT KHÓA NGÀY THU THỜI GIAN MỨC THU
I Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân
1 0011B, 1210A, Từ xa 10/10/2016 8g30-10g30 210.000Đ/1 tín chỉ
2 711B1, 711B2 10/10/2016 8g30-10g30 170.000Đ/1 tín chỉ
II Ủy nhiệm thu qua tài khoản ngân hàng (VCB)
1 1310A, 1410A, 1510A

Từ 10/10 đến 16g00 ngày 14/10/2016

210.000Đ/1 tín chỉ

Ghi chú:Đối với các Khóa nộp HP ủy nhiệm thu qua ngân hàng, sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB trong thời gian thông báo. Sau thời hạn trên Khoa CNTT không tiếp nhận các giao dịch của sinh viên qua ngân hàng.

  • Lịch chốt học phí trên CTMS đối với khóa 1310A, 1410A, 1510A từ ngày 17/10 đến 20/10/2016;
  • Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đầy đủ và đúng kế hoạch. Sinh viên nộp muộn sẽ bị xem xét không đảm bảo các quyền lợi liên quan.
(24432 lần xem)

Tin liên quan: