Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2016-2017 (lần 2)

05/10/2016 17:30
Khoa CNTT thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn lần 2 đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2016-2017

1. Thời gian đăng ký: Từ 10h00 đến 10h30 ngày 06/10/2016, tại P31 (gặp cô Thùy)

2. Thời gian Kiểm tra lần 2: 14:00 ngày 10/10/2016

3. Địa điểm: P42

4. Đối tượng:

Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đợt HK1 năm học 2016-2017 đã được Hội đồng yêu cầu kiểm tra nhưng chưa kiểm tra lần 1 hoặc đã kiểm tra nhưng có kết quả “Không đạt” (lưu ý: SV mang theo Sổ theo dõi và máy tính cài sẵn phần mềm cần thiết)

5. Thời gian trả kết quả: 16:00 ngày 10/10/2016 (tại P31, gặp cô Thuỳ)

(12693 lần xem)