Thông báo Lịch thi, Địa điểm thi Chuẩn đầu ra Năng lực Ngoại ngữ (đợt 3 năm 2016)

11/11/2016 12:31

Ngày thi: 13/11/2016

Lịch thi:

Thời gian Kỹ năng
07h00': Cán bộ và thí sinh có mặt  
07h30': Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến quy chế thi  
07h45': Phát đề kỹ năng đọc Đọc
07h50': Tính giờ làm bài
08h50': Thu bài
09h00': Phát đề kỹ năng viết Viết
09h05': Tính giờ làm bài
10h05': Thu bài
10h20': Phát đề, thí sinh đọc đề kỹ năng nghe Nghe
10h25': Bật files nghe trong USB, tính giờ làm bài 
       (Không dừng USB, không tua lại USB)
11h05': Thu bài
13h30': Cán bộ và thí sinh có mặt Nói
13h45': Gọi thí sinh vào phòng thi
 

Danh sách các điểm thi

  1. Điểm thi số 1: Khoa Công nghệ thông tin (+ Điện tử, Sau Đại học)
  2. Điểm thi số 2: Khoa Luật (+ Kinh tế)  
  3. Điểm thi số 3: Khoa Tiếng Trung Quốc
  4. Điểm thi số 4: Khoa CNSH (+ Tiếng Anh)
  5. Điểm thi số 5: Khoa Tạo dáng CN
  6. Điểm thi số 6: Khoa TCNH (+ Kiến trúc)
  7. Điểm thi số 7: Khoa Du lịch
(23145 lần xem)