Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp năm 2016

23/11/2016 19:16
Khoa CNTT thông báo thời gian và địa điểm họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp như sau:
  • Thời gian: 16h45 ngày 25/11/2016
  • Địa điểm: Phòng 52 CS2 - Khoa Công nghệ Thông tin
  • Đối tượng:  Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp
(14131 lần xem)