Thông báo v/v Thu vét hồ sơ đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017

24/11/2016 16:26

Khoa đã thông báo “Kế hoạch thực hiện đồ án & chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017” (http://fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1027&cid=11),  theo đó: ngày 23/11/2016 là hạn nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp, các bộ phận chức năng của Khoa đã thực hiện thu hồ sơ đúng theo kế hoạch. Tuy nhiên, hiện còn nhiều sinh viên chưa nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ đồ án TN đúng kế hoạch trên.

Nay Khoa Công nghệ Thông tin thông báo, yêu cầu các sinh viên nói trên khẩn trương hoàn thành việc nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017 theo yêu cầu mới như sau:

  • Thời gian nộp: Thứ Sáu ngày 25/11/2016 (sáng: 9h-11h, chiều: 13h30-14h30)
  • Địa điểm nộp: phòng Thư viện (gặp cô Nguyệt)
  • Hồ sơ phải nộp kèm:
    1. Đơn xin nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp trong đó có ý kiến và chữ ký  xác nhận của Giáo viên hướng dẫn,
    2. Bản chép tay “Kế hoạch thực hiện đồ án & chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017” (phần dành cho sinh viên thực hiện đồ án TN) 

Sinh viên không hoàn thành theo thông báo trên phải tự chịu trách nhiệm về việc không được bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm 2016-2017.

 

 

(16597 lần xem)