Thông báo lịch thi/bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đại học học kỳ 1 năm 2016

28/11/2016 19:55
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thi/bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học học kỳ 1 năm 2016, như sau:

1. Thời gian:

  • Ngày thi chuyên đề: 1 + 2/12/2016
  • Ngày bảo vệ đồ án: 8/12/2016

2. Địa điểm: Cơ sở 2 Khoa Công nghệ Thông tin, 96 Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội

NGÀY THI THỜI GIAN MÔN THI ĐỐI TƯỢNG THI
Ngày 1/12/2016 Từ 13h00 Chuyên đề:  Công nghệ phần mềm và ứng dụng SV thực hiện chuyên đề tốt nghiệp
Ngày 2/12/2016 Từ 13h00 Chuyên đề Lập trình ứng dụng SV thực hiện chuyên đề tốt nghiệp 
Ngày 8/12/2016 Từ 7h00 Đồ án tốt nghiệp Các sinh viên đã được xét bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Ghi chú:

  1. Sinh viên thi TN được gọi vào lần lượt theo danh sách phòng thi. Sinh viên chỉ được vào thi sau khi đã được kiểm tra Thẻ SV hoặc CMND.
  2. Sinh viên mang theo máy tính để chạy chương trình báo cáo trước hội đồng.
  3. Sinh viên bảo vệ đồ án theo danh sách từng hội đồng theo thông báo.
  4. Phòng thi các chuyên đề TN tại: tầng 4
  5. Hội đồng bảo vệ đồ án TN tại: tầng 2
(14913 lần xem)