Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2011-2012 (đợt 2)

28/10/2011 18:42
Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội Thông báo về lịch, mức thu thu học phí đợt 2, học kỳ 1 năm học 2011- 2012 như sau

 

- Căn cứ nghị định số 49/2010/NĐ- CP ngày 14/05/2010 của chính phủ về việc qui định chế độ, múc thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015;

- Căn cứ qui định 01/KH-TC/ĐHM  ngày 28/03/2011 của Viện Đại học Mở Hà Nội qui định về mức thu học phí, lệ phí đối với các ngành , các trình độ theo các loại hình đào tạo năm học 2011-2012.

 

Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo về lịch, mức thu thu học phí đợt 2, học kỳ 1 năm học 2011- 2012 như sau:

 

-  Thời gian thu học phí: ngày 2/11/2011

Sáng từ 8h-11h

Chiều từ 13h30 đến 16h

-  Mức thu học phí:

Hệ ĐH chính quy: 1.950.000đ/kỳ.

Hệ CĐ chính quy: 1.550.000đ/kỳ.

Hệ TC, HCKT:      2.950.000đ/kỳ.

Đề nghị các đồng chí giáo viên chủ nhiệm  phổ biến lịch thu học phí đến từng sinh viên còn nợ học phí của lớp để quá trình thu học phí được đúng kế hoạch.

Sinh viên khi nộp học phí bắt buộc phải có đơn xin đóng học phí có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm.

Những sinh viên không hoàn thành học phí trong đợt 2 sẽ không được thi hết môn của học kỳ này.

Danh sách nợ học phí các khoá

  1. 0008B
  2. 0009B
  3. 0010B
  4. 0709B
  5. 0710B
  6. 0507B
  7. 0210B
  8. 0211A
(7249 lần xem)