Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 môn Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất

30/11/2016 21:45
Khoa CNTT - Viện Đại học Mở HN thông báo lịch thu học phí môn Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 như sau:
Tags: học phí,

1. Đối tượng: Hệ Đại học Chính quy

2. Các khoản thu: Khóa 1610A

Học phí các môn:

  • GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG (8 tín chỉ)
  • GIÁO DỤC THỂ CHẤT (2 tín chỉ) 

3. Thời gian:

TT KHÓA NGÀY THU THỜI GIAN MỨC THU
1 1610A 6 & 7/12/2016 8g30-10g30 210.000Đ/1 tín chỉ

 4. Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT - 96 Định Công, Thanh Xuân

Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đầy đủ và đúng kế hoạch. Sinh viên nộp muộn sẽ bị xem xét không đảm bảo các quyền lợi liên quan.

(17051 lần xem)