Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2016 - 2017

01/12/2016 22:02
Tags: BHYT,

Căn cứ Công văn số 36/TB-ĐHM-CTSV Thông báo về việc Tham gia bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm học 2016-2017

Khoa CNTT thông báo lịch thu phí BHYT đối với sinh viên trong khoa như sau:

  1. Đối tượng thu: sinh viên chính quy đang học tại Khoa Công nghệ Thông tin.
  2. Mức thu: Theo công văn
  3. Địa điểm thu: Thư viện Khoa CNTT (gặp cô Nguyệt)
TT KHÓA NGÀY THU THỜI GIAN
1 0011B, 1210A, 1310A 05/12/2016

Buổi sáng: 8h00-11h00
Buổi chiều: 14h00-16h30

2 1410A, 1510A 06/12/2016 Buổi sáng : 8h00-11h00
Buổi chiều: 14h00-16h30

Chú ý:

“Đối với các sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc, gia đình; Thân nhân công an, sĩ quan, người có công… photo thẻ BHYT (chỉ photo thẻ Bảo hiểm xã hội, không photo thẻ Bảo hiểm thương mại) nộp cho cán bộ phụ trách tại Khoa.”

(28715 lần xem)