Thông báo triệu tập sinh viên họp chuẩn bị đăng ký Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

13/12/2016 19:16
Khoa CNTT triệu tập sinh viên có tên trong danh sách tới dự cuộc họp sinh viên chuẩn bị làm Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Thời gian: 16h thứ 5 ngày 15/12/2016

2. Địa điểm: Phòng 52 - CS2 Khoa CNTT

Lưu ý: Sinh viên không tham dự cuộc họp sẽ không được xem xét duyệt đăng ký đồ án tốt nghiệp (Khoa sẽ có cơ chế điểm danh)

Danh sách SV đủ điều kiện đăng ký ĐATN

Danh sách SV đủ điều kiện đăng ký ĐATN

(15309 lần xem)