Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (TB số 1)

22/12/2016 22:47
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 17:00 ngày 22/12/2016, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau:
Tags: tín chỉ,
 1. Mở thêm 02 lớp, cho đăng ký (qua Cố vấn học tập - trong đợt điều chỉnh)
  • Môn Phân tích thiết kế Hệ thống, thầy Phạm Công Hoà, Chiều T2
  • Môn Lập trình Web, thầy Lê Hữu Dũng, Chiều T4
 2. Hoãn một số lớp (tuần học đầu), chờ nhận thêm đăng ký:
  STT Lịch dự kiến Phòng Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK Xử lý
  1 27/12/2016 12:45 P41 Đại số và hình giải tích AAB4062016.12, AAB4062016.15 Nguyễn Đăng Tuấn 21 Hoãn
  2 29/12/2016 06:45 P51 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN MHN2012016.2 Phạm Nguyên Phương 24 Hoãn
  3 27/12/2016 12:45 P43 Mã nguồn mở AAN7032016.9, AAN7032016.11 Nguyễn Đức Tuấn 26 Hoãn
  4 28/12/2016 06:45 P21 Thương mại điện tử AAW5122016.4 Thái Thanh Sơn 19 Hoãn
  5 27/12/2016 06:45 P24 Tiếng Anh chuyên ngành AAB4162016.4 Nguyễn Thị Thuý Lan 26 Hoãn
  6 16/01/2016 06:45 P22 Tin học đại cương MHN1142016.8 Dương Chí Bằng 17 Hoãn
  7 27/12/2016 06:45 P22 Xác suất và thống kê toán học MHN5182016.17, MHN5182016.18 Thái Thanh Sơn 23 Hoãn
 3. Huỷ một số lớp do số đăng ký quá ít, các đăng ký hiện có trong các lớp bị huỷ sẽ được điều chuyển sang các lớp tương đương (còn chỉ tiêu và SV không bị trùng lịch):
  STT Lịch dự kiến Phòng Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK Xử lý
  1 29/12/2016 12:45 P41 Chuyên đề thực tập cơ sở AAB3212016.20 Mai Thị Thúy Hà 1 Huỷ
  2 28/12/2016 12:45 P21 Chuyên đề thực tập cơ sở AAB3212016.22 Nguyễn Đức Tuấn 5 Huỷ
  3 27/12/2016 06:45 P43 Cơ sở dữ liệu AAB4022016.16 Nguyễn Thị Tâm 2 Huỷ
  4 26/12/2016 06:45 P42 Cơ sở lập trình AAB2042016.10 Nguyễn Đức Tuấn 4 Huỷ
  5 26/12/2016 06:45 P24 Cơ sở lập trình AAB2042016.9 Lê Hữu Dũng 8 Huỷ
  6 19/01/2016 06:45 P24 Giải tích 2 AAB2092016.14 Nguyễn Tài Hào 12 Huỷ
  7 29/12/2016 06:45 P43 Lập trình hệ thống AAS3122016.4, AAS3132016.6 Phạm Công Hoà 14 Huỷ
  8 26/12/2016 12:45 P51 Mạng và truyền thông AAN3042016.6 Nguyễn Thành Huy 11 Huỷ
  9 26/12/2016 12:45 P44 Thiết kế đồ họa AAG4042016.1 Trần Duy Hùng 13 Huỷ
  10 20/01/2016 12:45 P23 Tiếng Anh cơ bản 3 MHN3132016.6, MHN3132016.10 Nguyễn Nam Chi 3 Huỷ
  11 27/12/2016 12:45 P23 Toán rời rạc AAB3192016.12, AAB3192016.16 Nguyễn Địch 7 Huỷ
  12 27/12/2016 12:45 P21 Xác suất và thống kê toán học MHN5182016.15, MHN5182016.20 Thái Thanh Sơn 12 Huỷ
(15221 lần xem)