Thông báo V/v trả văn bằng gốc đã tiến hành đối chiếu, thẩm định năm 2016

25/12/2016 09:47
Bộ phận Thư viện Khoa Công Nghệ Thông Tin thông báo cho các bạn sinh viên từ Khóa 0011B đến khóa 1510A đã nộp văn bằng gốc đợt (Theo thông báo đợt 25/08/2016 – 30/08/2016) đến nhận lại văn bằng gốc

1. Thời gian

Từ ngày 26/12/2016 –28/12/2016

  • Sáng: 8h30 – 11h
  • Chiều: 14h – 16h

2. Địa điểm: Thư viện Khoa Công nghệ Thông tin, cơ sở 2 – 96 Định Công( gặp cô Nguyệt)

Ghi chú: Khi đến nhận văn bằng sinh viên mang theo CMTND/ giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu

(22565 lần xem)