Thông báo Thu bổ sung hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đợt HK1 năm học 2016-2017

28/12/2016 14:59
Khoa CNTT mở thêm 01 đợt thu hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đối với các sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, đủ hồ sơ (theo qui định) mà chưa nộp hồ sơ theo đúng Kế hoạch HK1 năm học 2016-2017 đã công bố.
 
Thời gian: 14:00-16:30 các ngày 30/12/2016, 03/01/2016.
Địa điểm: Phòng Thư viện - cơ sở 2 khoa CNTT (gặp cô Nguyệt)
 
Lưu ý: do sinh viên thực hiện không đúng kế hoạch đã công bố nên cần nộp kèm đơn Xin nộp hồ sơ muộn, trong đó cần có lí do rõ ràng và có chữ kí của CVHT
(13649 lần xem)