Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

10/01/2017 09:10
Tags: học phí,

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 như sau

1. Đối tượng: Hệ Đại học chính quy

2. Thời gian

TT KHÓA NGÀY THU THỜI GIAN MỨC THU
I Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân
  0011B, 1210A, Từ xa 13,17/1/2017 8g30-10g30 210.000Đ/1 tín chỉ
II Ủy nhiệm thu qua tài khoản ngân hàng (VCB)
1 1310A, 1410A, 1510A

Đợt 1: Từ 12/1 đến 16g00 ngày 14/1/2017

Đợt 2: Từ 18/1 đến 16g00 ngày 19/1/2017

210.000Đ/1 tín chỉ
2 1610A

Đợt 1: Từ 13/2 đến 16g00 ngày 15/2/2017

Đợt 2: Từ 20/2 đến 16g00 ngày 22/2/2017
210.000Đ/1 tín chỉ

Ghi chú:Đối với các Khóa nộp HP ủy nhiệm thu qua NH, sinh viên nộp tiền vào TK cá nhân đã đăng ký tại VCB trong thời gian thông báo. Sau thời hạn trên Khoa CNTT không tiếp nhận các giao dịch của sinh viên qua ngân hàng.

  • Lịch chốt học phí trên CTMS đối với khóa 1310A, 1410A, 1510A từ ngày 13-17/2/2017
  • Lịch chốt học phí trên CTMS đối với khóa 1610A từ ngày 6-10/3/2017
(24155 lần xem)