Thông báo v/v Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên trong HK2 năm học 2016 - 2017

10/01/2017 12:32

Căn cứ theo Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 và Kế hoạch thực hiện Đồ án/Chuyên đề tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Chính quy (đã ban hành),

Bộ phận Kế hoạch đào tạo khoa CNTT thông báo lịch kiểm tra tiến độ thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên trong HK2 năm học 2016-2017, theo nội dung như sau:

 1. Hình thức kiểm tra: Sinh viên nộp bản xác nhận việc thực hiện tiến độ Chuyên đề TN mà GVHD đã đánh giá trong “Sổ theo dõi quá trình thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp” (sau đây gọi là “Sổ theo dõi”) theo đúng lịch trình được đưa ra trong mục 5 dưới đây, bản xác nhận được photo từ Sổ theo dõi, SV trình quyển Sổ theo dõi này để cán bộ thu nhận kiểm tra đối chiếu.
 2. Quy cách xác nhận: Sổ theo dõi phải có phần đánh giá "đạt/không đạt tiến độ lần…" của GVHD, thời gian xác nhận nhiều nhất là 3 ngày trước ngày SV phải nộp xác nhận theo lịch trình.
 3. Địa điểm nộp bản xác nhận: Phòng Thư viện (gặp cô Nguyệt/thầy Hiểu)
 4. Thời gian nộp:  trong giờ hành chính
 5. Lịch trình kiểm tra:
  • Lần 1: Ngày 23/1/2017
  • Lần 2: Ngày 27/2/2017
  • Lần 3: Ngày 24/3/2017
(30055 lần xem)