Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

20/01/2017 15:49
Bộ phận Thư viện Khoa Công nghệ Thông tin thông báo thu hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Tags:

Căn cứ thông báo số 27/TB-ĐHM-CTSV ngày 07 tháng 09 năm 2016 của phòng Công tác Chính trị sinh viên về việc thực hiện chế độ chính sách Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016-2017

Đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập( Theo thông báo số 27/TB-ĐHM-CTSV)

  • Địa điểm thu: Thư viện Khoa CNTT cơ sở 2 số 96 Định Công
  • Ngày thu: Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 15/02/2017
  • Thời gian:Sáng 8h-11h

   Chiều 14h-16h30

 

Chú ý: Trong hồ sơ sinh viên nhớ khai thêm thông tin số tài khoản ngân hàng để thuận tiện cho việc thanh toán. 

(9341 lần xem)