Thông báo Lịch đăng ký seminar đánh giá chuyên môn Đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2016-2017

19/03/2017 15:42
Các bộ môn Công nghệ phần mềm, Mạng và Kỹ thuật máy tính, Công nghệ Đa phương tiện thông báo về việc Tổ chức seminar báo cáo chuyên môn tại Bộ môn đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2016-2017 như sau:
  1. Đăng ký:  tại P31 (gặp cô Thùy)
    • Từ 8h30 đến 11h00 ngày 22/3/2017 
    • Từ 14h00 đến 16h30 ngày 23/3/2017 
  2. Thời gian tổ chức seminar: Thông báo sau (khi đăng ký)
  3. Trả kết quả: Tại bộ môn phụ trách (thông báo sau)
(34101 lần xem)