Thông báo lịch nhận giấy mời GV phản biện và lịch họp SV chuẩn bị tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2016-2017 (20/04 12:45)

19/04/2017 18:12
BP KH-ĐT khoa CNTT thông báo
 1. Lịch trả giấy mời GV phản biện cho SV làm Đồ án tốt nghiệp đã nộp Hồ sơ đăng ký bảo vệ:
  • Thời gian: 12:45 ngày 20/04/2017
  • Địa điểm: P51, CS2 khoa CNTT
 2. Lịch họp SV phổ biến công tác chuẩn bị thi, bảo vệ tốt nghiệp:
  • Đối tượng: SV làm đồ án & SV làm các chuyên đề tốt nghiệp
  • Thời gian: 14:00 ngày 20/04/2017
  • Địa điểm: P51, CS2 khoa CNTT
(14211 lần xem)