Thông báo v/v Thu học phí HK3 năm học 2016-2017

27/05/2017 17:15
  • Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-ĐHM ngày 26/7/2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội về mức thu học phí năm học 2016-2017.
  • Căn cứ kế hoạch học kỳ 3 năm học 2016-2017 của Khoa Công nghệ Thông tin.
  • Căn cứ chức năng nhiệm vụ của bộ phận Kế toán Khoa Công nghệ Thông tin.

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí học kỳ 3 năm học 2016-2017 như sau:

- Đối tượng:         + Hệ Đại học Chính quy, Hệ Từ xa                  

- Thời gian:

TT

KHÓA

NGÀY THU

THỜI GIAN

MỨC THU

I

Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân

1

0011B, 1210A

27/6/2017

8g30-10g30

210.000Đ/1 tín chỉ

2

Từ xa

27/6/2017

8g30-10g30

200.000Đ/1 tín chỉ

II

Ủy nhiệm thu qua tài khoản ngân hàng (VCB)

1

1310A, 1410A, 1510A, 1610A

Đợt 1: Từ 20/6 đến 16g00 ngày 23/6/2017

Đợt 2: Từ 28/6 đến 16g00 ngày 29/6/2017

210.000Đ/1 tín chỉ

Ghi chú:

  • Đối với các Khóa nộp Học phí ủy nhiệm thu qua ngân hàng, sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB trong thời gian thông báo. Sau thời hạn trên Khoa CNTT không tiếp nhận các giao dịch của sinh viên qua ngân hàng.

- Lịch chốt học phí trên CTMS đối với khóa 1310A, 1410A, 1510A, 1610A từ ngày 10-14/7/2017

 

                                                                                  BỘ PHẬN KẾ TOÁN KHOA CNTT

(43736 lần xem)