Quy định mức thu học phí, phí và lệ phí năm học 2017-2018 - Viện ĐH Mở HN

30/06/2017 10:28
Ngày 26/06/2017, Viện ĐH Mở HN ban hành Quyết định số 266/QĐ-ĐHM Quy định mức thu học phí, phí và lệ phí năm học 2017-2018. Theo đó, mức học phí năm học 2017-2018 bậc ĐH ngành CNTT chỉ là 233000đ/tín chỉ

QĐ số 266/QĐ-ĐHM

QĐ số 266/QĐ-ĐHM

QĐ số 266/QĐ-ĐHM

(38355 lần xem)