Thông báo v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK1 năm học 2017-2018

19/08/2017 10:17
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 10:00 ngày 18/08/2017, khoa CNTT thông báo:
 1. Huỷ 03 lớp tín chỉ sau do không đủ số đăng ký tối thiểu.
  Những đăng ký hiện có trong các lớp này được tự động chuyển sang các lớp học cùng môn, còn chỉ tiêu, cùng lịch.
  Lịch dự kiến Phòng Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK Xử lý
  24/08/17 12:45 (Năm) P43 Đại số và hình giải tích AAB4062017.6, AAB4062017.10 Nguyễn Thị Phi Doan 2 Huỷ
  21/08/17 12:45 (Hai) P43 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122017.7, MHN2122017.10 Hoàng Thu Huyền 18 Huỷ
  24/08/17 06:45 (Năm) P22 Tiếng Anh cơ bản 3 MHN3132017.7, MHN3132017.11 Nguyễn Ngân Trâm 3 Huỷ
 2. Đổi phòng học lớp Lập trình Web (AAW7102017.2, GV Thái Thanh Tùng) từ P22 lên P52. Tăng chỉ tiêu lớp này từ 65 lên 90.
 3. Mở thêm 01 lớp Thực hành Lập trình Web, học Chiều Thứ 4, đăng ký tự động (theo chế độ của môn tăng cường thực hành ).
 4. Điều chuyển 30 chỉ tiêu chưa dùng môn Lập trình Hướng sự kiện lớp thầy Nguyễn Đức Tuấn từ khoá 1510A sang dùng cho khoá 1410A trở về trước đăng ký bổ sung.
 5. Đăng ký ở các môn có Tăng cường thực hành đang được tiến hành hậu kiểm để đăng ký đủ cặp lớp (Lý thuyết & thực hành) hoặc huỷ (nếu trùng lịch).
 6. Hệ thống chuyển sang giai đoạn Điều chỉnh đăng ký học qua Cố vấn học tập theo Kế hoạch (sinh viên chỉ xem được nhưng không tự đăng ký được).
(29890 lần xem)