Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

27/09/2017 15:27
Tags: học phí,
  • Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-ĐHM ngày 26/6/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về mức thu học phí năm học 2017-2018;
  • Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về mức thu học phí của hệ đại học chính quy, song bằng nhập học năm học 2017-2018;
  • Căn cứ kế hoạch học kỳ 1 năm học 2017-2018 của Khoa Công nghệ Thông tin;
  • Căn cứ chức năng nhiệm vụ của bộ phận Kế toán Khoa Công nghệ Thông tin;

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau:

- Đối tượng:         + Hệ Đại học Chính quy, Hệ Từ xa                        

- Mức thu:

  1. Học đúng tiến độ: Mức học phí theo QĐ 206/QĐ-ĐHM ngày 26/6/2017
  2. Học nhanh/chậm: Mức học phí theo QĐ 258/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2017
  3. Nhập học năm 2017: Mức học phí theo QĐ 258/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2017

   - Thời gian thu:

TT

KHÓA

NGÀY THU

THỜI GIAN

GHI CHÚ

I

Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân

1

0011B, 1210A

04/10/2017

8g30-10g30

 

2

Từ xa

04/10/2017

8g30-10g30

 

II

Ủy nhiệm thu qua tài khoản ngân hàng (VCB)

1

1310A, 1410A, 1510A, 1610A

Đợt 1: Từ 05/10 đến 16g00 ngày 06/10/2017

Đợt 2: Từ 11/10 đến 16g00 ngày 13/10/2017

 

Ghi chú: Đối với các Khóa nộp HP ủy nhiệm thu qua ngân hàng, sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB trong thời gian thông báo. Sau thời hạn trên Khoa CNTT không tiếp nhận các giao dịch của sinh viên qua ngân hàng.

-   Lịch chốt học phí trên CTMS đối với khóa 1310A, 1410A, 1510A, 1610A, 1710A từ ngày 23-27/10/2017

                                                                         BỘ PHẬN KẾ TOÁN KHOA CNTT

(19731 lần xem)