Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2017-2018 (lần 2)

03/10/2017 13:17

1. Thời gian đăng ký: Từ 13h00 đến 16h30 ngày 04/10/2017, tại P31 (gặp cô Thùy)

2. Thời gian Kiểm tra lần 2: 13:30 ngày 10/10/2017

3. Địa điểm: P51

4. Đối tượng:

Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đợt HK1 năm học 20172018 đã được Hội đồng yêu cầu kiểm tra nhưng chưa kiểm tra lần 1 hoặc đã kiểm tra nhưng có kết quả “Không đạt

(lưu ý: SV mang theo Sổ theo dõi và máy tính cài sẵn phần mềm cần thiết)

5. Thời gian trả kết quả: 16:30 ngày 10/10/2017 (tại P31, gặp cô Thuỳ)

(13129 lần xem)