Thông báo Kế hoạch học tập Giáo dục thể chất năm 2017-2018

15/10/2017 17:01
Tags: Giáo dục thể chất,,

Thực hiện kế hoạch 02 KHGD/MHN-GDTC&QPAN (gọi tắt là KH02, dưới đây),

khoa CNTT thông báo

  1. Đối tượng học: theo thông báo
  2. Đăng ký học:
  3. Hoàn thành học phí GDTC: trước 10/11 (uỷ nhiệm thu qua ngân hàng VCB)

Nội dung KH02

(4707 lần xem)