Thông báo v/v Xét tốt nghiệp Đại học đợt tháng 10/2017

24/10/2017 10:43
 • Căn cứ Kế hoạch năm học;
 • Căn cứ Thông báo số 44/TB-ĐT của Viện ĐH Mở Hà Nội về việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy đợt tháng 10/2017;
 • Theo sự phân công công việc của Khoa Công nghệ Thông tin,

Tổ Kế hoạch Đào tạo khoa CNTT thông báo quy trình nộp hồ sơ cho việc này tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành chương trình đào tạo, có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt tháng 10-2017, cụ thể như sau:

 1. Thời gian nộp hồ sơ:
  • Sáng + chiều ngày 27/10/2017 (giờ hành chính )
  • Sáng ngày 30/10/2017 (8h-11h)
 2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Thư viện Khoa
 3. Hồ sơ cần nộp gồm:
  1. Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp (mẫu 1 theo QĐ 289/2017)
  2. Bản cam kết của sinh viên (theo mẫu)
  3. Bằng tốt nghiệp THPT (bản photo có công chứng hoặc tương đương)
  4. Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bản photo có công chứng)
  5. Kết quả Giáo dục Thể chất
  6. Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh phù hợp
  7. Bằng tốt nghiệp THPT (bản chính để kiểm tra – đối với SV chưa được thẩm định bằng)

Lưu ý:

 1. SV phải tham gia và hoàn thành Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên theo kế hoạch từng năm học trước khi nộp hồ sơ này.
 2. Sinh viên không phải đi xin xác nhận vào bản cam kết trước khi nộp. 
  Sau khi thu hồ sơ, khoa sẽ tổng hợp, kiểm tra và nếu hồ sơ nào không thỏa mãn các điều kiện của hồ sơ tốt nghiệp sẽ bị từ chối
(16937 lần xem)