Kết quả tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018

27/10/2017 12:55
Khoa CNTT thông báo Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018 (lần 1 và lần 2) như sau:

Môn: Chuyên đề CNPM&ƯD; Lập trình ứng dụng

Ngày nhận đề: 28/8/2017

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp NC CNPM LTƯD KQ Tiến độ lần 1 KQ Tiến độ lần 2
Số đề GVHD Số đề GVHD CNPM LTƯD CNPM LTƯD
1 12A10010151 Nguyễn Hoàng Anh 23-11-1992 1210A01 47 Xuân 129 Tuấn        
2 11A100327 Trịnh Tuấn Anh 06-06-1993 0011B6 106 Tùng 106 Tùng        
3 12A10010106 Bùi Văn Bình 03-03-1994 1210A03 1 H.Dũng 6 H.Dũng        
4 13A10010181 Bùi Văn Chung 10-05-1995 1310A03 43 Tùng 64 Linh GV không nhận xét Chậm GV không nhận xét Chậm
5 12A10010186 Ngô Thị Duyên 27-01-1994 1210A03 41 Tùng 86 Như     GV không nhận xét Đạt
6 12A10010181 Nguyễn Tiến Đạt 14-01-1994 1210A02 46 Xuân 63 Linh     Đạt Không đạt
7 11A100206 Nguyễn Văn Đức 23-10-1993 0011B4 52 Tuấn 145 T.Dũng Đạt Đạt Đạt Chậm
8 13A10010183 Nguyễn Việt Đức 14-12-1994 1310A02 22 Huy 117 Xuân Đạt GV không nhận xét    
9 13A10010011 Tạ Đức Giang 30-08-1994 1310A01 33 Như 15        
10 13A10010176 Đặng Thị Hà 25-06-1994 1310A01 17 Hùng 46 Huy Đạt Đạt Đạt Đạt
11 11A100209 Vũ Đình Hải 04-06-1993 0011B4 56 DũngC 47 Huy        
12 13A10010191 Nguyễn Thu Hiền 17-10-1995 1310A01 48 Xuân 100 Tâm GV không nhận xét GV không nhận xét    
13 13A10010067 Hoàng Xuân Hiếu 07-12-1994 1310A01 16 Hùng 116 Xuân        
14 11A100211 Phùng Trọng Hiếu 23-09-1993 0011B4 37 Tâm 110 Tùng        
15 12A10010143 Trần Văn Hiện 01-08-1994 1210A02 27 Linh 87 Như Không đạt Đạt    
16 13A10010140 Đỗ Trung Hòa 15-02-1995 1310A01 31 Như 130 Tuấn        
17 13A10010012 Tống Thị Khánh Hoài 03-01-1995 1310A01 106 Tùng 108 Tùng        
18 13A10010192 Phạm Văn Hùng 23-11-1995 1310A01 51 Tuấn 97 Tâm Đạt GV không nhận xét    
19 12A10010046 Đỗ Thị Khuyên 07-06-1994 1210A04 56 DũngC 32 Hùng Đạt     Đạt
20 12A10010302 Nguyễn Tùng Lâm 27-12-1994 1210A05 48 Xuân 36 Hùng GV không nhận xét Đạt    
21 12A10010105 Trịnh Đình Mạnh 24-06-1993 1210A02 31 Như 14        
22 13A10010144 Nguyễn Tiến Hồng Minh 10-12-1995 1310A01 1 H.Dũng 98 Tâm GV không nhận xét GV không nhận xét    
23 13A10010179 Quách Hồng Nam 24-03-1995 1310A01 42 Tùng 49 Huy     GV không nhận xét  
24 13A10010062 Ngô Thị Nhung 02-04-1995 1310A01 48 Xuân 96 Tâm GV không nhận xét SV không gặp GV     
25 13A10010096 Lại Văn Nhúc 10-09-1994 1310A02 126 Tuấn 109 Tùng Đạt   Đạt  
26 11A100043 Phạm Công Tôn Sơn 02-12-1993 0011B1 1 H.Dũng 48 Huy        
27 12A10010242 Phạm Thế Sơn 29-12-1993 1210A04 126 Tuấn 2 H.Dũng Đạt Chậm Đạt Chậm
28 13A10010152 Lê Phương Thảo 08-09-1994 1310A03 32 Như 11 Đạt Đạt Đạt Đạt
29 12A10010028 Phạm Toàn Thắng 09-08-1994 1210A01 46 Xuân 35 Hùng GV không nhận xét GV không nhận xét GV không nhận xét Đạt
30 12A10010235 Trần Quang Thế 24-08-1994 1210A02 32 Như 50 Huy        
31 12A10010194 Đỗ Thị Anh Thư 06-10-1993 1210A04 21 Huy 118 Xuân Đạt GV không nhận xét Đạt GV không nhận xét
32 13A10010156 Nguyễn Hà Thành Trung 29-10-1995 1310A02 53 Tuấn 126 Tuấn        
33 12A10010277 Nguyễn Thành Trung 11-05-1993 1210A04 51 Tuấn 127 Tuấn Chậm Không đạt    
34 13A10010170 Nguyễn Văn Trưởng 22-04-1995 1310A01 36 Tâm 62 Linh GV không nhận xét Chậm    
35 12A10010223 Đinh Việt Tuấn 13-11-1994 1210A01 33 Như 143 T.Dũng Chậm Đạt   Đạt
36 12A10010010 Bùi Anh Tú 01-08-1993 1210A03 41 Tùng 90 Như     GV không nhận xét Đạt
37 12A10010011 Thái Anh Tú 22-01-1994 1210A04 126 Tuấn 65 Linh Đạt Chậm Đạt Đạt
38 11A100014 Phạm Văn Định 20-06-1993 0011B1 2 H.Dũng 3 H.Dũng        
39   Nông Văn Hưng 27-12-1995 TX-K14 21 Huy 142 T.Dũng Đạt Đạt Đạt Đạt
40 13A10010075 Kim Thị Hoài 24-10-1995 1310A01 16 Hùng     Đạt   Đạt  
41 13A10010088 Nguyễn Thị Huyền 30-08-1995 1310A01 16 Hùng     Đạt   Đạt  
42 11A100086 Hà Mạnh Hùng 07-11-1987 0011B2 36 Tâm         Đạt  
43 12A10010037 Dương Thị Loan 09-12-1994 1210A04 106 Tùng            
44 12A10010131 Nguyễn Hữu Lực 01-12-1994 1210A03 16 Hùng     GV không nhận xét   Đạt  
45 13A10010094 Lê Thị Hồng Nhật 01-04-1995 1310A01 17 Hùng     Đạt   Đạt  
46 12A10010204 Nguyễn Bảo Trung 19-07-1994 1210A03 17 Hùng     Đạt   Đạt  
47 13A10010005 Trần Quang Duy 10-08-1995 1310A01     34 Hùng        
48 12A10010018 Đỗ Đăng Dũng 03-05-1994 1210A02     66 Linh        
49 12A10010325 Nguyễn Hữu Giáp 28-03-1994 1210A06     89 Như       Đạt
50 12A10010314 Lê Văn Hải 15-06-1990 1210A06     5 H.Dũng        
51 12A10010257 Nguyễn Công Hải 18-11-1994 1210A02     119 Xuân        
52 12A10010111 Phạm Văn Hiếu 13-03-1993 1210A02     13        
53 12A10010239 Đoàn Văn Hiệu 15-03-1994 1210A02     33 Hùng        
54 12A10010270 Phạm Thị Hường 15-05-1994 1210A05     4 H.Dũng        
55 11A100215 Quách Thị Hường 18-02-1992 0011B4     141 T.Dũng        
56 12A10010035 Mai Trung Khánh 05-07-1994 1210A04     120 Xuân   Đạt   Đạt
57 12A10010066 Nguyễn Thị Loan 11-10-1994 1210A04     88 Như   Đạt   Đạt
58 11A100219 Bùi Duy Long 06-11-1993 0011B4     1 H.Dũng        
59 12A10010062 Trần Quang Nam 08-06-1994 1210A03     107 Tùng       GV không nhận xét
60 12A10010050 Lê Minh Quân 19-01-1994 1210A02     12        
61 12A10010197 Đào Huy Thịnh 13-03-1994 1210A02     31 Hùng        
62 13A10010184 Lương Quốc Toản 19-04-1995 1310A01     99 Tâm        
63 12A10010230 Vũ Xuân Trường 30-10-1994 1210A04     61 Linh        
64 12A10010198 Đặng Thanh Tùng 17-09-1994 1210A03     144 T.Dũng   GV không nhận xét    
65 13A10010058 Nguyễn Tuấn Hiệp 30-09-1994 1310A01     128 Tuấn        
(13439 lần xem)