Thông báo kế hoạch đăng ký dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2017

27/10/2017 16:44
 • Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;
 • Căn cứ kế hoạch số 04/KH-ĐHM về việc thi chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ năm 2017 cho học viên cao học,  sinh viên hệ chính quy,  các thí sinh có nhu cầu và sinh viên thi chưa đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ ở các đợt trước, sinh viên đã đạt chuẩn đầu ra NLNN từ trước nhưng kết quả đã quá thời hạn có hiệu lực để xét,
Bộ phận Kế hoạch đào tạo - Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch đăng ký dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2017 như sau:
 • Thời gian đăng ký và nộp lệ phí dự thi: 
  • Sáng ngày 31/10/2017 (9h-11h) 
  • Ngày 01/11 (9h-15h) 
 • Lệ phí dự thi: theo định mức trong Kế hoạch thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ năm 2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội (công văn số 04/KH-ĐHM )
 • Địa điểm đăng ký:  Phòng 17 - CS2 khoa CNTT (gặp cô Bích)
 • Kế hoạch thi:
  • Thời gian thi: 11+12/11/2017
  • Lịch thi cụ thể: được thông báo sau khi có danh sách thí sinh dự thi
Lưu ý:
 • Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh, đề thi mẫu, … được đăng tải trên website của Viện Đại học Mở Hà nội (mục Văn bản - Đào tạo)
 • Các thí sinh trượt ở kỹ năng nào ở lần thi thứ nhất sẽ thi lại kỹ năng đó (01 lần)
 • Các thí sinh thi 2 lần không đạt sẽ phải thi lại cả 4 kỹ năng.
 • Các sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ đạt theo chuẩn quốc tế còn giá trị sử dụng, nếu muốn có thể nộp bản photo công chứng cho Khoa (kèm theo bản gốc đối chiếu) để được xem xét miễn thi, thời gian nộp: thứ Ba ngày 31/10/2017,  trong giờ hành chính, tại phòng 17. Bảng tham chiếu quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương xem tại website của Viện Đại học Mở Hà Nội (mục Văn bản - Đào tạo - Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ)
 • Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ có hiệu lực để xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong vòng 24 tháng.
(29681 lần xem)