Thông báo về việc thi lại tốt nghiệp - cuối năm 2011

11/11/2011 16:26
Các sinh viên hiện đã trả hết nợ môn học và các sinh viên thi trượt khóa trước có thể đến làm đơn xin thi bổ sung và thi lại tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa (Cơ sở I).
Tags:

Khoa đã thông báo điểm thi lại trong năm 2011. Các sinh viên đã trả hết nợ môn học và các sinh viên thi trượt khóa trước có thể đến làm đơn xin thi bổ sung và thi lại tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa (Cơ sở 1). Đơn xin thi nộp kèm theo:

  1. Tờ khai tốt nghiệp (Mẫu tờ khai).
  2. Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (đối với hệ Đại học, Cao đẳng Chính qui) hoặc Bằng Cao đẳng (đối với hệ Liên thông). Nếu sinh viên nào trước đây chưa nộp Bằng cho Phòng Đào tạo để kiểm tra thì phải nộp Bằng (bản gốc).
  3. Giấy xác nhận của địa phương về tư cách đạo đức và chấp hành pháp luật tại địa phương trong thời gian qua (không vi phạm gì).

Thời hạn nhận đơn xin thi tốt ngiệp từ ngày 15/11/2011 đến 18/11/2011, sau thời hạn trên Viện sẽ không giải quyết việc xin thi bổ sung hoặc thi lại tốt nghiệp đợt cuối năm 2011 nên Khoa sẽ không nhận đơn nữa. Khoa sẽ chuyển đơn của sinh viên tới Phòng Đào tạo của Viện xem xét và trả kết quả vào tuần từ ngày 21 đến 25/11/2011.

                                                                                                    

(3666 lần xem)