Thông báo Lịch đăng ký seminar đánh giá chuyên môn Đồ án tốt nghiệp đợt HK1 năm học 2017-2018

01/11/2017 10:57
Các bộ môn Công nghệ phần mềm, Mạng và Kỹ thuật máy tính, Công nghệ Đa phương tiện thông báo về việc Tổ chức seminar báo cáo chuyên môn tại Bộ môn đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018 như sau:
  1. Đăng ký:  tại P31 (gặp cô Thùy)
    • Từ 8h00 đến 11h30 ngày 3/11/2017 
    • Từ 8h00 đến 11h30 ngày 6/11/2017 
  2. Thời gian tổ chức seminar: Thông báo sau (khi đăng ký)
  3. Trả kết quả: Tại bộ môn phụ trách (thông báo sau)
(12645 lần xem)