Thông báo về Triển khai hoạt động Kiến tập doanh nghiệp tháng 11/2017 (số 2)

06/11/2017 13:21
Quyết định cử giảng viên giám sát và danh sách sinh viên tham gia kiến tập đợt ngày 07/11/2017.

Tổ công tác Hướng nghiệp khoa CNTT thông báo danh sách cho đợt kiến tập 07/11/2017.

Thời gian: 12h30 07/11/2017 tập trung tại Khoa.

Trang phục: áo đồng phục của Viện ĐH Mở HN, quần dài, dép có quai hậu.

 

 

(19170 lần xem)