Đăng ký tham gia chương trình TALK SHOW “CHÀO 2018 - CHÀO KHỞI NGHIỆP”

14/12/2017 20:35
Thực hiện kế hoạch 03/KH-ĐTN, Liên chi đoàn Khoa CNTT thông báo đến các bạn đoàn viên, sinh viên đăng ký nhận vé tham gia chương trình TALK SHOW “CHÀO 2018 – CHÀO KHỞI NGHIỆP”

Mục đích của chương trình

          - Truyền tải kiến thức khởi nghiệp và giúp cho đoàn viên, sinh viên định hướng nghề nghiệp và các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp;

          - Nhằm tạo dựng và phát huy tinh thần khởi sự kinh doanh cho sinh viên; tạo ra một sân chơi bổ ích, thực tiễn và hiệu quả cho sinh viên của Viện Đại học Mở Hà Nội;

          - Là tiền đề trước khi Đoàn Thanh niên tiến hành các cuộc thi về ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thời gian tới.

          - Chương trình phải được truyền thông tới đông đảo đoàn viên, sinh viên; phát huy tối đa xã hội hóa trong tổ chức hoạt động.

Thời gian đăng ký nhận vé tham gia chương trình trước 17h00 ngày 19/12/2017

(18771 lần xem)