Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018 tại bộ môn Công nghệ đa phương tiện và Bộ môn Mạng & Kỹ thuật máy tính

07/11/2017 14:39

Bộ môn Công nghệ đa phương tiện, Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 năm học 2017-2018 như sau:

1, Thời gian:

-Hội đồng NS01: 16h00 ngày 10/11/2017 tại phòng 43

-Hội đồng MT01: 16h00 ngày 10/11/2017 tại phòng 43

2, Trả kết quả: 13h00 -16h00 ngày 14/11/2017, Bộ môn trả kết quả cho SV tại phòng 31

3, Danh sách các Hội đồng:

STT

Họ và tên

Tên đề tài

Hội đồng

 
 

1

Lê Thu Hà (1410A02)

Ẩn giấu thông tin trong HTML và ứng dụng

NS01

 

2

Nguyễn Ngọc Sơn(1310A02)

Giải pháp bảo mật dựa trên nền tảng ứng dụng Microsoft TMG 2010 cho doanh nghiệp

NS01

 

3

Nguyễn Đăng Sách (1310A02)

Nghiên cứu công nghệ IOT và xây dựng hệ thống quản lý thiết bị điện thông minh

NS01

 

Phạm Văn Sơn (1310A02)

NS01

 

4

Phan Thị Minh Thuý (1410A03)

Quản lý An toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001

NS01

 

5

Nguyễn Minh Huy (1310A02)

Thiết kế mạng nội bộ trong công ty xuất khẩu vừa và nhỏ

NS01

 

1

Phạm Hà Mi (1410A02)

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HOẠT HÌNH XÂY DỰNG ĐOẠN PHIM TÍCH CHU

MT01

 
(11307 lần xem)