Thông báo số 03/CNTT/HCTC/2017 v/v Thu học phí Môn GDTC, Chuyên đề thực tập chuyên ngành và thanh toán học phí đối với sinh viên khóa 0011B, 1210A

08/11/2017 20:25
Tags: học phí,
  • Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-ĐHM ngày 26/6/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về mức thu học phí năm học 2017-2018;
  • Căn cứ kế hoạch học kỳ 1 năm học 2017-2018 của Khoa Công nghệ Thông tin;
  • Căn cứ Thông báo Kế hoạch học tập Giáo dục thể chất năm 2017-2018 ngày 15/10/2017 của khoa Công nghệ Thông tin
  • Căn cứ chức năng nhiệm vụ của bộ phận Kế toán Khoa Công nghệ Thông tin;

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 – Môn Giáo dục thể chất, Chuyên đề thực tập chuyên ngành như sau:

- Đối tượng:         + Hệ Đại học Chính quy                 

- Thời gian thu:

TT

KHÓA

NGÀY THU

THỜI GIAN

GHI CHÚ

 

Ủy nhiệm thu qua tài khoản ngân hàng (VCB)

1

1310A, 1410A, 1510A

Từ 15/11 đến 11g00 ngày 16/11/2017

 

  Ghi chú:

  1. Lịch chốt học phí trên CTMS đối với môn GDTC, CĐCN: từ ngày 20-21/11/2017
  2. Sinh viên khóa 0011B, 1210A đã nộp học phí trước ngày 6/11/2017 đến gặp bộ phận kế toán để thanh toán học phí; Thời gian từ 8g30-10g30 ngày 27/11/2017
  3. Sinh viên các khóa trước đã tự nộp tiền vào TK ngân hàng, số HP còn dư sẽ chuyển sang học kỳ sau.

 

BỘ PHẬN KẾ TOÁN KHOA CNTT

(14600 lần xem)