Thông báo triển khai kiểm tra chuyên môn đối với SV chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ học kỳ 1 năm học 2017-2018

12/11/2017 20:37
Tags:

1.    Đối tượng: Các Sinh viên làm Chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ (Các SV không tham gia đánh giá tiến độ hoặc có tham gia nhưng kết quả “Chậm” hoặc “Không đạt”)

2.    Đăng ký:  tại P31 (gặp cô Thùy)

o        Từ 13h00 đến 16h00 ngày 15/11/2017 

o        Từ 13h00 đến 16h00 ngày 17/11/2017 

3.    Thời gian kiểm tra chuyên môn: Dự kiến 21,22/11/2017 (Lịch chi tiết sẽ thông báo sau)

4.    Trả kết quả: Ngày 23/11/2017, tại phòng 31.

(1773 lần xem)