Kết quả tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018 - Lần 3

14/11/2017 14:33

KẾT QUẢ TIẾN ĐỘ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP LẦN 3

Môn:  Chuyên đề CNPM&ƯD;   Lập trình ứng dụng   

Ngày nhận đề:   28/8/2017

 

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp NC CNPM LTƯD KQ Tiến độ lần 3
Số đề GVHD Số đề GVHD CNPM LTƯD
1 12A10010151 Nguyễn Hoàng Anh 23-11-1992 1210A01 47 Xuân 129 Tuấn    
2 11A100327 Trịnh Tuấn Anh 06-06-1993 0011B6 106 Tùng 106 Tùng    
3 12A10010106 Bùi Văn Bình 03-03-1994 1210A03 1 H.Dũng 6 H.Dũng    
4 13A10010181 Bùi Văn Chung 10-05-1995 1310A03 43 Tùng 64 Linh Không có nhận xét tiến độ lần 3 Đạt
5 12A10010186 Ngô Thị Duyên 27-01-1994 1210A03 41 Tùng 86 Như Không có nhận xét tiến độ lần 3 Không có nhận xét tiến độ lần 3
6 12A10010181 Nguyễn Tiến Đạt 14-01-1994 1210A02 46 Xuân 63 Linh Đạt Chậm
7 11A100206 Nguyễn Văn Đức 23-10-1993 0011B4 52 Tuấn 145 T.Dũng Đạt Đạt
8 13A10010183 Nguyễn Việt Đức 14-12-1994 1310A02 22 Huy 117 Xuân Đạt Đạt
9 13A10010011 Tạ Đức Giang 30-08-1994 1310A01 33 Như 15 Không có nhận xét tiến độ lần 3 Không có nhận xét tiến độ lần 3
10 13A10010176 Đặng Thị Hà 25-06-1994 1310A01 17 Hùng 46 Huy Đạt Đạt
11 11A100209 Vũ Đình Hải 04-06-1993 0011B4 56 DũngC 47 Huy Không có nhận xét tiến độ lần 3 Không có nhận xét tiến độ lần 3
12 13A10010191 Nguyễn Thu Hiền 17-10-1995 1310A01 48 Xuân 100 Tâm Đạt GV không đánh giá tiến độ
13 13A10010067 Hoàng Xuân Hiếu 07-12-1994 1310A01 16 Hùng 116 Xuân    
14 11A100211 Phùng Trọng Hiếu 23-09-1993 0011B4 37 Tâm 110 Tùng    
15 12A10010143 Trần Văn Hiện 01-08-1994 1210A02 27 Linh 87 Như Chậm Đạt
16 13A10010140 Đỗ Trung Hòa 15-02-1995 1310A01 31 Như 130 Tuấn    
17 13A10010012 Tống Thị Khánh Hoài 03-01-1995 1310A01 106 Tùng 108 Tùng    
18 13A10010192 Phạm Văn Hùng 23-11-1995 1310A01 51 Tuấn 97 Tâm Đạt Đạt
19 12A10010046 Đỗ Thị Khuyên 07-06-1994 1210A04 56 DũngC 32 Hùng    
20 12A10010302 Nguyễn Tùng Lâm 27-12-1994 1210A05 48 Xuân 36 Hùng    
21 12A10010105 Trịnh Đình Mạnh 24-06-1993 1210A02 31 Như 14    
22 13A10010144 Nguyễn Tiến Hồng Minh 10-12-1995 1310A01 1 H.Dũng 98 Tâm Đạt GV không đánh giá tiến độ
23 13A10010179 Quách Hồng Nam 24-03-1995 1310A01 42 Tùng 49 Huy Không có nhận xét tiến độ 3 Chậm
24 13A10010062 Ngô Thị Nhung 02-04-1995 1310A01 48 Xuân 96 Tâm Đạt Đạt
25 13A10010096 Lại Văn Nhúc 10-09-1994 1310A02 126 Tuấn 109 Tùng Đạt  
26 11A100043 Phạm Công Tôn Sơn 02-12-1993 0011B1 1 H.Dũng 48 Huy    
27 12A10010242 Phạm Thế Sơn 29-12-1993 1210A04 126 Tuấn 2 H.Dũng Đạt Chậm
28 13A10010152 Lê Phương Thảo 08-09-1994 1310A03 32 Như 11 Đạt Đạt
29 12A10010028 Phạm Toàn Thắng 09-08-1994 1210A01 46 Xuân 35 Hùng Đạt Đạt
30 12A10010235 Trần Quang Thế 24-08-1994 1210A02 32 Như 50 Huy    
31 12A10010194 Đỗ Thị Anh Thư 06-10-1993 1210A04 21 Huy 118 Xuân Đạt Chậm
32 13A10010156 Nguyễn Hà Thành Trung 29-10-1995 1310A02 53 Tuấn 126 Tuấn Đạt Đạt
33 12A10010277 Nguyễn Thành Trung 11-05-1993 1210A04 51 Tuấn 127 Tuấn    
34 13A10010170 Nguyễn Văn Trưởng 22-04-1995 1310A01 36 Tâm 62 Linh Đạt Chưa đạt
35 12A10010223 Đinh Việt Tuấn 13-11-1994 1210A01 33 Như 143 T.Dũng    
36 12A10010010 Bùi Anh Tú 01-08-1993 1210A03 41 Tùng 90 Như   Không có nhận xét tiến độ lần 3
37 12A10010011 Thái Anh Tú 22-01-1994 1210A04 126 Tuấn 65 Linh Đạt Chậm
38 11A100014 Phạm Văn Định 20-06-1993 0011B1 2 H.Dũng 3 H.Dũng    
39   Nông Văn Hưng 27-12-1995 TX-K14 21 Huy 142 T.Dũng Đạt Không có nhận xét tiến độ lần 3
40 13A10010075 Kim Thị Hoài 24-10-1995 1310A01 16 Hùng        
41 13A10010088 Nguyễn Thị Huyền 30-08-1995 1310A01 16 Hùng     Đạt  
42 11A100086 Hà Mạnh Hùng 07-11-1987 0011B2 36 Tâm     Đạt  
43 12A10010037 Dương Thị Loan 09-12-1994 1210A04 106 Tùng        
44 12A10010131 Nguyễn Hữu Lực 01-12-1994 1210A03 16 Hùng     Đạt  
45 13A10010094 Lê Thị Hồng Nhật 01-04-1995 1310A01 17 Hùng        
46 12A10010204 Nguyễn Bảo Trung 19-07-1994 1210A03 17 Hùng     Đạt  
47 13A10010005 Trần Quang Duy 10-08-1995 1310A01     34 Hùng    
48 12A10010018 Đỗ Đăng Dũng 03-05-1994 1210A02     66 Linh    
49 12A10010325 Nguyễn Hữu Giáp 28-03-1994 1210A06     89 Như   Đạt
50 12A10010314 Lê Văn Hải 15-06-1990 1210A06     5 H.Dũng    
51 12A10010257 Nguyễn Công Hải 18-11-1994 1210A02     119 Xuân   GV không đánh giá tiến độ
52 12A10010111 Phạm Văn Hiếu 13-03-1993 1210A02     13   Chậm
53 12A10010239 Đoàn Văn Hiệu 15-03-1994 1210A02     33 Hùng    
54 12A10010270 Phạm Thị Hường 15-05-1994 1210A05     4 H.Dũng    
55 11A100215 Quách Thị Hường 18-02-1992 0011B4     141 T.Dũng    
56 12A10010035 Mai Trung Khánh 05-07-1994 1210A04     120 Xuân   Chưa đạt
57 12A10010066 Nguyễn Thị Loan 11-10-1994 1210A04     88 Như   Đạt
58 11A100219 Bùi Duy Long 06-11-1993 0011B4     1 H.Dũng    
59 12A10010062 Trần Quang Nam 08-06-1994 1210A03     107 Tùng   Không có nhận xét tiến độ lần 3
60 12A10010050 Lê Minh Quân 19-01-1994 1210A02     12    
61 12A10010197 Đào Huy Thịnh 13-03-1994 1210A02     31 Hùng    
62 13A10010184 Lương Quốc Toản 19-04-1995 1310A01     99 Tâm    
63 12A10010230 Vũ Xuân Trường 30-10-1994 1210A04     61 Linh   Đạt
64 12A10010198 Đặng Thanh Tùng 17-09-1994 1210A03     144 T.Dũng    
65 13A10010058 Nguyễn Tuấn Hiệp 30-09-1994 1310A01     128 Tuấn   Không có nhận xét tiến độ lần 3
(16805 lần xem)