Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp kì I năm học 2017-2018

21/11/2017 21:10
Thực hiện Kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2017-2018 Khoa CNTT thông báo thời gian và địa điểm họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp như sau:
  • Thời gian: 17h30 ngày 24/11/2017
  • Địa điểm: Phòng 52 CS2 - Khoa Công nghệ Thông tin
  • Đối tượng: Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp
(11765 lần xem)