Thông báo số 2 vv triển khai kiểm tra chuyên môn đối với SV chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ học kỳ 1 năm học 2017-2018

22/11/2017 08:52

1.    Đối tượng: Các Sinh viên làm Chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ (Các SV không tham gia đánh giá tiến độ hoặc có tham gia nhưng kết quả “Chậm” hoặc “Không đạt”)

2.    Đăng ký:  tại phòng thư viện tầng trệt (gặp cô Nguyệt)

       Từ 13h30 đến 16h00 ngày 24/11/2017 

3.    Thời gian kiểm tra chuyên môn: Dự kiến 28,29/11/2017 (Lịch chi tiết sẽ thông báo sau)

4.    Trả kết quả: 15h ngày 30/11/2017, tại phòng 31

Chú ý: Đối với các SV làm CĐ CNPM khi đến đăng ký cần nộp kèm theo 1 bản pho tô của đề

(12603 lần xem)