Thông báo Lịch kiểm tra chuyên môn đối với SV làm Chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ HK 1 năm học 2017-2018

28/11/2017 09:51

1.        Thời gian kiểm tra chuyên môn: Chiều ngày 29/11/2017:

Ngày Giờ Phòng CĐ kiểm tra
30/11/2017 08:00 P21 Chuyên đề Lập trình ứng dụng: (Công nghệ NET Windows Form, ASP.NET, PHP):
30/11/2017 10:00 P23 Chuyên đề Công nghệ phần mềm

2.        Trả kết quả: 10h ngày 1/12/2017, tại phòng 31

Chú ý: SV đem theo máy tính có cài sẵn các chương trình cần thiết

(13053 lần xem)