Thông báo Lịch thi & lịch bảo vệ tốt nghiệp HK1 năm 2017-2018

30/11/2017 10:17
Tổ KH-ĐT khoa CNTT thông báo Lịch thi các môn Chuyên đề và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018, như sau:

 

THỜI GIAN THI

MÔN THI/BẢO VỆ

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

NGÀY

GIỜ

4/12/2017

13h00

Chuyên đề Công nghệ phần mềm & ứng dụng

Sinh viên thực hiện chuyên đề tốt nghiệp

8/12/2017

7h30

Chuyên đề Lập trình ứng dụng

Sinh viên thực hiện chuyên đề tốt nghiệp

08/12/2017

13h00

Đồ án tốt nghiệp

Các sinh viên được xét bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 

 

Ghi chú:

·        Sinh viên phải xuất trình chứng minh thư (hoặc thẻ sinh viên/giấy tờ tùy thân có dán ảnh) khi vào phòng thi để cán bộ coi thi kiểm tra.

·        Sinh viên diện bảo vệ đồ án chú ý theo dõi danh sách từng hội đồng được thông báo trên bảng tin của Khoa.

·        Sinh viên mang theo chương trình để báo cáo.

(16844 lần xem)