Thông báo số 2 Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2017- 2018

21/12/2017 11:19
Tags: BHYT,

Căn cứ Công văn số 36/TB-CTSVThônng báo về việc tham gia bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm học 2017-2018

 phí BHYT đối với sinh viên trong Khoa như sau:

  1.  Đối tượng thu: sinh viên chính quy đang học tại Khoa Công nghệ Thông tin.
  2.  Mức thu: Theo công văn số 36/TB-CTSV
  3.  Địa điểm thu: Thư viện Khoa CNTT (gặp cô Nguyệt)
TT KHÓA NGÀY THU THỜI GIAN
1 0011B,1210A, 1310A, 25/12/2017 Buổi sáng : 8h00-10h30
Buổi chiều: 14h00-16h30
2 1410A, 1510A, 1610A 25/12/2017 Buổi sáng : 8h00-10h30
Buổi chiều: 14h00-16h30
3

710A (Sinh viên chưa tham gia,thẻ cũ hết hạn,

thuộc đối tượng khác)

26/12/2017 Buổi sáng : 8h00-10h30
Buổi chiều: 14h00-16h30

Chú ý:

“ Đối với các sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc, gia đình; Thân nhân công an, sĩ quan, người có công… photo thẻ BHYT ( chỉ photo thẻ Bảo hiểm xã hội, không photo thẻ Bảo hiểm thương mại) nộp cho cán bộ phụ trách tại Khoa.”

(23865 lần xem)