Thông báo v/v Triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK2 năm học 2017-2018

22/12/2017 09:56

Thực hiện kế hoạch đào tạo HK2 năm học 2017-2018, khoa CNTT thông báo triển khai đăng ký lớp tín chỉ HK2 năm học 2017-2018 như sau:

 1. Thời gian đăng ký, Điều chỉnh đăng ký, Đăng ký học cải thiện: Theo kế hoạch
 2. Các môn tăng cường thực hành: triển khai như HK1 năm học 2017-2018.
 3. Sinh viên khoá 1710A chưa đăng ký học Tiếng Anh cơ bản 1 trong HK1 được tự động đăng ký vào các lớp Tiếng Anh cơ  bản 1 của HK này, SV có quyền tự điều chỉnh các đăng ký này trong thời hạn của từng lớp.
 4. Môn Chuyên đề thực tập cơ sở mở bắt buộc cho các lớp 17A1, 17A2, 17A3. Sinh viên các lớp khác có quyền đăng ký thêm.
 5. Trong học kỳ này:
  • Các sinh viên diện đã bị cảnh báo HK trước hoặc có kết quả học tập không tốt cần lưu ý đăng ký học tập phù hợp (theo sự cố vấn của thầy cô CVHT) để có thể thoát khỏi diện cảnh báo trong đợt xét tới.
  • Các sinh viên diện Bị buộc tạm ngừng học HK1 nay đã hết hạn đình chỉ cần chủ động đăng ký học tập học kì tiếp theo
  • Các sinh viên có điều kiện để làm tốt nghiệp trong HK tới nên tích luỹ, cải thiện chuyên môn đồng thời tiếp xúc với giáo viên dự kiến mời hướng dẫn để chuẩn bị hướng đề tài sẽ đăng ký trong học kỳ tới.
  • Các sinh viên gần đạt học bổng khuyến khích học tập lưu ý đăng kí học đủ số tín chỉ/năm và tích lũy kết quả càng cao càng tốt (để thỏa mãn điều kiện xét học bổng)
 6. Khoa đặc biệt lưu ý sinh viên các khoá nhập học từ năm 2013 trở về trước: hiện đã quá thời gian học thiết kế theo chương trình đào tạo (4 năm với bậc Đại học, 3 năm với bậc Cao đẳng) cần tích cực học tập để hoàn thành chương trình đào tạo kịp thời gian được phép gia hạn theo Qui chế.
 7. HK này, nhằm tăng cường kĩ năng mềm cho SV, khoa mở lớp Kĩ năng mềm (gồm các kĩ năng:
  1. Nghiên cứu khoa học
  2. Thuyết trình
  3. Quản lý thời gian
  4. Làm việc nhóm
  5. Tìm việc & ứng tuyển).
   Đây là môn học mở rộng, tuỳ chọn, không tính điểm vào kết quả học tập.
 8. Các sinh viên có điểm Trung bình chung tích luỹ <2.0 cần tích cực học tập ở lớp môn mới hoặc học cải thiện để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế.
(25119 lần xem)