Thông báo v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK2 năm học 2017-2018 (số 2)

29/12/2017 18:34
Căn cứ kết quả đăng ký các lớp tín chỉ đến hết 29/12/2017
Tags: CTMS, tín chỉ,

Khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau

 1. Huỷ một số lớp trong danh sách sau do số lượng đăng ký quá thấp
  Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK
  An ninh mạng máy tính AAN0072017.1 Nguyễn Đức Tuấn 1
  Cơ sở dữ liệu AAB4022017.18, AAB4022017.24 Nguyễn Thùy Linh 24
  Kỹ thuật Lập trình cơ sở AAB1072017.12 Lê Hữu Dũng 14
  Thực hành Cơ sở lập trình B204TH2017.18 Dương Chí Bằng 9
  Thực hành Cơ sở lập trình B204TH2017.21 Nguyễn Đức Tuấn 15
  Thực hành Cơ sở lập trình B204TH2017.16 Nguyễn Thị Tâm 14
  Xác suất và thống kê toán học MHN5182017.11, MHN5182017.1132 Đỗ Thị Huyền Trang 28
  Các sinh viên (SV) đang đăng ký trong các lớp bị huỷ sẽ được tự động chuyển sang các lớp cùng môn, còn chỉ tiêu, không trùng lịch với SV.
 2. Mở mới một số lớp tín chỉ các môn sau:
  Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên Lịch
  Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122017.10 Nguyễn Thị Kim Ngân S6
  Nguyên lý MHN1062017.8 Nguyễn Thị Huyền S5
  Ngôn ngữ truy vấn DL  AAW5112017.3 Lê Hữu Dũng S4
  Ngôn ngữ truy vấn DL AAW5112017.4 Nguyễn Thị Tâm S4
  Lập trình Hướng sự kiện AAW6102017.4, AAW6102017.426 Nguyễn Đức Tuấn S5
 3. Lưu ý SV khoá 1610A đăng ký bổ sung môn Nguyên lý nếu có điệu kiện thời gian và chưa đủ số tín chỉ tối thiểu để tránh áp lực cạnh tranh môn này trong học kỳ sau.
 4. Những sinh viên đang xếp hạng học lực Yếu cần giảm số tín chỉ đăng ký kì này về từ 10 đến 14 tín chỉ để có thể học tập hiệu quả. Việc huỷ đăng ký thực hiện bằng cách đề nghị thông qua Cố vấn học tập.
(27392 lần xem)