Thông báo Kế hoạch Đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2017-2018 (Lần 3)

08/01/2018 21:50
Thực hiện kế hoạch công tác NCKH năm học 2017 – 2018
Tags: NCKH,

Tổ công tác NCKH khoa CNTT thông báo kế hoạch báo cáo đánh giá tiến độ triển khai thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2017-2018 (Lần 3)

Thời gian: 13h – Thứ 6 – 2/2/2018

Địa điểm: P42 – Khoa CNTT – Viện ĐH Mở Hà Nội

Danh sách đề tài thực hiện:

TT

Tên đề tài

Họ và tên thành viên nhóm NC

Giáo viên hướng dẫn

Ghi Chú

1

Nghiên cứu mô hình MVC xây dựng hệ thống hỗ trợ tuyển sinh tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Đỗ Thị Minh Châm (15A01), Hoàng Duy Hưng (15A06), Nguyễn Đình Khánh (15A6)

ThS. Trần Tiến Dũng

 

2

Xây dựng hệ thống hỗ trợ thi olympic tin học và tiếng anh không chuyên của Viện Đại học Mở Hà Nội

Nguyễn Thị Thùy Dương (15A2), Bùi Thị Ngọc Hà (15A2), Nguyễn Thị Bích Phương (16A5)

ThS. Trịnh Thị Xuân

 

3

Xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến trên nền tảng Magento

Bùi Thị Khánh Huyền (15A1)

ThS. Lê Hữu Dũng

 

4

Nghiên cứu hệ thống chấm thi tự động giải thuật lập trình

Nguyễn Ngọc Long (15A6), Nguyễn Bá Thái (15A4)

ThS. Nguyễn Thành Huy

 

5

Tìm hiểu luật xa gần và ứng dụng vào lập trình 3D

Đỗ Hà (15A5), Đoàn Hoàng Anh (15A6)

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như

 

6

Tìm hiểu mối quan hệ giữa hình và màu, ứng dụng vào việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Nguyễn Bình Minh (15A6), Nguyễn Đình Đạt (15 A5)

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như

 

7

Tìm hiểu về lập trình Android và thử  nghiệm

Nguyễn Thị Hiếu (15A5), Nguyễn Duy Phương (15A5)

ThS. Nguyễn Thị Tâm

 

Lưu ý: Các nhóm in báo cáo đầy đủ có chữ ký xác nhận của GVHD để nộp hội đồng

(24127 lần xem)