Thông báo v/v Thu học phí kỳ 2 năm học 2017-2018

15/01/2018 15:30
  • Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-ĐHM ngày 26/6/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về mức thu học phí năm học 2017-2018;
  • Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về mức thu học phí của hệ đại học chính quy, song bằng nhập học năm học 2017-2018;
  • Căn cứ kế hoạch học kỳ 2 năm học 2017-2018 của Khoa Công nghệ Thông tin;
  • Căn cứ vào tờ trình số 09/TTr-CNTT ngày 01/11/2017 về việc phương án thu học phí hệ chính quy, bậc đại học ngành CNTT năm học 2017-2018 đã được phê duyệt;
  • Căn cứ chức năng nhiệm vụ của bộ phận Kế toán Khoa Công nghệ Thông tin,

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

- Đối tượng:         + Hệ Đại học Chính quy, Hệ Từ xa                       

- Mức thu:

  1. Khóa nhập học năm 2017 thu học phí theo QĐ số 258/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội. (Trường hợp học cùng các khóa 2016 trở về trước thu theo QĐ số 206/QĐ-ĐHM ngày 26/6/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội)
  2. Các khóa nhập học từ 2016 trở về trước, mức thu học phí theo QĐ số 206/QĐ-ĐHM ngày 26/6/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội. (trường hợp học cùng khóa 2017, mức học phí thu theo quyết định số 258/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2017 của Viện Đại học Mở HN)

   - Thời gian thu:

TT

KHÓA

NGÀY THU

THỜI GIAN

I

Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân

1

0011B, 1210A, Từ xa

24/1/2018

9g00-10g00

II

Ủy nhiệm thu qua tài khoản ngân hàng (VCB)

1

1310A, 1410A, 1510A, 1610A, 1710A

18/1/2018 đến 14g00 ngày 24/1/2018

  Ghi chú:

  1. Đối với các Khóa nộp HP ủy nhiệm thu qua ngân hàng, sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB trong thời gian thông báo. Sau thời hạn trên Khoa CNTT không tiếp nhận các giao dịch của sinh viên qua ngân hàng.
  2. Lịch chốt học phí trên CTMS đối với các khóa từ ngày 26-28/2/2018
  3. Khoá 1710A: phần còn dư trong Học phí tạm thu đầu HK1 (của những SV đăng ký được ít tín chỉ ở HK1) sẽ được trừ tiếp sang học phí HK2.
(25541 lần xem)