Thông báo Họp lớp đầu học kỳ 2 năm học 2017-2018

18/01/2018 17:09
Tags: họp lớp,
  • Căn cứ Kế hoạch năm học của nhà trường và của Khoa;
  • Căn cứ bản đăng ký kếhoạch họp lớp của các CVHT,  

 

Tổ KHĐT thông báo lịch họp của các lớp đầu học kỳ 2 năm học 2017-2018, như sau:

 

Các lớp hành chính Ngày họp Giờ họp Phòng họp Thầy cô CVHT
1210A01, 1210A02, 1210A04, 1410A01 22/01/2018 10:30:00 43 Lê Hữu Dũng
16A6 22/01/2018 10:45:00 24 Nguyễn Đức Tuấn
15A2, 16A5, 11B4 23/01/2018 10:30:00 21 Nguyễn Thùy Linh
13A03, 14A03,17A06 23/01/2018 10:30:00 24 Trần Duy Hùng
11B6, 14A4, 17A1 23/01/2018 10:45:00 51 Nguyễn Thành Huy
15A3, 15A4 23/01/2018 11:00:00 52 Mai Thị Thúy Hà
1710A04, 1410A02, 1210A03 24/01/2018 10:30:00 51 Lê Thị Thanh Thùy
12A5, 15A5,11B5 24/01/2018 10:30:00 41 Nguyễn Thị Tâm
16A4, 13A1, 12A6 24/01/2018 10:30:00 23 Nguyễn Thị Thúy lan
1610A03, 1710A02 24/01/2018 11:00:00 42 Dương Chí Bằng
16A01, 16A02 24/01/2018 11:00:00 52 Trần Tiến Dũng
13A2, 15A6, 11B1 24/01/2018 16:30:00 52 Nguyễn Thị Quỳnh Như
17A3 24/01/2018 16:45:00 51 Nguyễn Đức Tuấn
11B2,11B3,15A1,17A5 25/01/2018 11:00:00 52 Trịnh Thị Xuân

 

(5698 lần xem)