Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

29/01/2018 09:31
Bộ phận Thư viện Khoa Công nghệ Thông tin thông báo thu hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Căn cứ bản hướng dẫn số 69/HD-ĐHM  ngày 29 tháng 04 năm 2016 và bản hướng dẫn số 132 /HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 12 năm 2015 của phòng Công tác Chính trị sinh viên về việc thực hiện chế độ chính sách Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018.

Bộ phận Thư viện Khoa Công nghệ Thông tin thông báo thu hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

Đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập( Theo bản hướng dẫn số 69/HD-ĐHM  )

Địa điểm thu: Thư viện Khoa CNTT cơ sở 2 số 96 Định Công ( gặp cô Nguyệt)

TT NGÀY THỜI GIAN
1 05/02/2018

Buổi sáng: 8h00-11h00

Buổi chiều: 14h00-16h30
2 06/02/2018 Buổi sáng 8h00 - 11h00

Chú ý: Trong hồ sơ sinh viên nhớ khai thêm thông tin số tài khoản ngân hàng để thuận tiện cho việc thanh toán. 

(19591 lần xem)