Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn lần 2 đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 2 năm học 2017-2018

29/01/2018 21:17
Tags:

1. Đối tượng

Các sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 đã được Bộ môn phụ trách yêu cầu kiểm tra điều kiện chuyên môn nhưng chưa thực hiện yêu cầu hoặc đã kiểm tra lần 1 (ngày 19/9/2018) có kết quả KHÔNG ĐẠT

(http://fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1246&cid=11)

2. Thời gian, địa điểm đăng ký:

- Từ 9h00 đến 15h00 ngày 05/02/2018 tại phòng 31 (cô Thùy), SV đem theo sổ theo dõi

 

3. Thời gian kiểm tra: 13h00 Ngày 08/02/2018 tại P51

(Lưu ý: SV đem theo máy tính đã cài sẵn các chương trình cần thiết)

 

4. Thời gian trả kết quả: 16h00 – 17h00 ngày 08/02/2018 tại P31

(2705 lần xem)